Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Laborationer

Tentamen

Gamla tentamina

TFFY39

Utskriftsvänlig version

Jämfört med den tidigare kursen Elektromagnetism Y, TFFY39 är denna kurs TFYY53 bantad med 0,5 akademiska poäng från 5,0 till 4,5 på order av Utbildningsnämnden-Y.

I enlighet med reduktionen på 10% i akademiska poäng har även innehållet i kursen minskat med 10%. Innehållet i denna nya kurs har minskat främst genom att momenten magnetiska kretsar och Finita-Element-Metoden behandlas mindre utförligt.

Undervisningen i kursen har minskat från 36 timmar föreläsning, 44 timmar lektion och 6 timmar laboration i kursen TFFY39 till 34 timmar föreläsning, 36 timmar lektion och 6 timmar laboration i denna kurs TFYY53. Detta för att bättre överenstämma med den ersättning IFM får från Utbildningsnämnden-Y för att ge kursen.

Tentander på den gamla kursen TFFY39 kommer att få skriva samma tentamen som tentander på denna kurs TFYY53. För tentander på kursen TFFY39 krävs dock 1 poäng mer för betygen 3, 4 och 5 än för tentander på kursen TFYY53. Detta för att återspegla den högre akademiska poängen på kursen TFFY39.


Peter Münger