Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Laborationer

Tentamen

Gamla tentamina

TFFY39

Utskriftsvänlig version

Tentamina i kursen TFYY53 påminde starkt om tentamina i den nya kursen TFYA13. De tre senaste tentamina i den kursen finns på: http://www.ifm.liu.se/~pemun/TFYA13/tentasamling.html.

Formelblad till Y-linjens kurs i Elektromagnetism (Bifogas tentamen och finns även i slutet av exempelsamlingen.)


Peter Münger