Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Laborationer

Tentamen

Gamla tentamina

TFFY39

Utskriftsvänlig version

Tentamen är på 5 timmar och består av 5 problem som vardera kan ge 4 poäng. För godkänt fordras 8 poäng, för betyget 4 fordras 12 poäng och för betyget 5 fordras 16 poäng av de maximala 20 poängen.

Tillåtna hjälpmedel är

Problemen är konstruerade så att egna matematiska tabeller inte ska behövas men för den som så önskar är det alltså tillåtet att ta med sådana.


Peter Münger