Elektromagnetism Y, TFFY39


Från och med läsåret 2001-2002 har kursen ersatts med:
 
Elektromagnetism Y, TFYY53


Senast uppdaterad: 2001-03-05Om du har frågor eller kommentarer, skicka e-post till Peter Münger på: <pemun@ifm.liu.se>