Lärare på kursen Elektromagnetiska fält, NFYA32


Senast uppdaterad: 2000-09-26 klockan 10:31


Examinator och föreläsare: Peter Münger


Laborationsansvarig:  Dragan Adamovic


Om du har frågor eller kommentarer, skicka e-post till Peter Münger på: <pemun@ifm.liu.se>