Linköpings universitet : Student - Alumni - Näringsliv/samhälle - Internt - Sök

 

 

Linköpings universitet

TFYA35 Molekylfysik

 


 

Period 1, ht 2018

 

 

 

Hem

Planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursens övergripande syfte är att ge en detaljerad förståelse för spektroskopiska metoder utifrån kvantmekaniska principer, och den innehåller således två delar; en introduktion till kvantmekaniken för atomära och molekylära system, och direkt tillämpning av denna inom olika typer av spektroskopi.

Kursen ges i form av föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna tar upp den teoretiska bakgrunden, medan lektionerna företrädesvis används för problemlösning, och förutsätter ett aktivt deltagande av studenterna under assistentens handledning.

Kurslitteratur:

 

Atkins, de Paula & Friedman, Physical Chemistry: Quanta, matter and change, Oxford University Press 2013, 2 uppl., ISBN 9780199609819.

 

Både nya och äldre upplagor av den tidigare kurslitteraturen Atkins' Physical Chemistry går bra att använda, kapitelhänvisningar även till dessa finns på sidan ”Planering”. Innehållet i dessa böcker är i stort sett detsamma, men det är organiserat på olika sätt.

 

Alternativ litteratur:

 

Det finns många andra böcker som täcker kursinnehållet och som också går bra att använda (eller är utmärkta att läsa när man kanske inte riktigt förstår vad Atkins menar...). Några exempel är:

 

Engel, “Quantum chemistry & spectroscopy”, Pearson

(denna är en del av Engel & Reid, ”Physical Chemistry”, Pearson)

Silbey, Alberty & Bawendi, “Physical chemistry”, John Wiley

Levine, “Physical Chemistry, 6th ed”, McGraw Hill

 

 

Examination:

 

Examination sker genom en skriftlig tentamen.

 

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook och miniräknare (med tömda minnen).

 

Nästa tentamenstillfälle hittar du via Studentportalen

 

Tentamen innehåller sex uppgifter, de fem första svarar mot vart och ett av de lärandemål som anges i kursplanen. För att få godkänt krävs två (av fyra) poäng på var och en av dessa fem uppgifter. Vid en eventuell omtenta behöver man bara lösa de uppgifter man inte redan har klarat (dvs fått minst två poäng på), räknat från tentan 19/12 2009.

 

OBS! En kontrollskrivning på kursens första del (motsvarande läroplanens två första lärandemål) ges måndagen den 1 oktober, kl 8-10. Anmälan görs som till en vanlig tenta. Denna motsvarar de första två uppgifterna på tentamen, och resultatet på dessa tillgodoräknas på samma sätt som tentaresultat.

 

 

Personal:

 

Föreläsare och kursansvarig:

Thomas Ederth,Fysikhuset rum N315 (karta), tel 281247, ted@ifm.liu.se

 

Lektionsassistent:

Joel Davidsson, Fysikhuset rum G421, tel 288948, joel.davidsson@liu.se

 

 

Schema finns på Schemaservern

 

Kursinformationen i Studieinfo

 

 

De senaste tentorna

 

25 oktober 2018

1 oktober 2018 (Kontrollskrivning)

24 augusti 2018

4 januari 2018

23 oktober 2017

25 september 2017 (Kontrollskrivning)

18 augusti 2017

3 januari 2017

24 oktober 2016

26 september 2016 (Kontrollskrivning)

19 augusti 2016

4 januari 2016