Följande MATLAB kod genererar tre figurer, Figur 1, Figur 2 och Figur 3, till problem 16:1 (d) i Exempelsamlingen.

Varje figur visar Jz(y,t)/J0 som funktion av ky för 36 olika tidpunkter t.

x=[0:3*360]*pi/180;
hold on
for i=0:36
   t=i*18*pi/180;
   J=cos(x).*cosh(x)*cos(t)-sin(x).*sinh(x)*sin(t);
   plot(x,J)
end
xlabel('ky');
ylabel('Jz/J0');
axis([0 pi -12 12])
pause(30)
axis([0 2*pi -280 280])
pause(30)
axis([0 6*pi -8e7 8e7])