Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Laborationer

Tentamen

Gamla tentamina

TFFY39

Utskriftsvänlig version

Kursen innehåller 6 timmar (4+2) obligatoriska datorövningar där Finita-Element-Metoden används för att studera elektromagnetiska fenomen. Datorövningarna hålls i IFM:s datorsalar, C303, E303 och F302 på unix arbetsstationer och använder programpaketet FEMLAB. Från och med våren 2005 används en från MATLAB fristående version av FEMLAB. Samma användaridentiteter som för studet e-post används. Det åligger var och en att själv skaffat en sådan giltig användaridentitet i god tid före första laborationstillfället.

OBLIGATORISK anmälan till simuleringarna görs på listor i Fysikhuset, bottenvåningen, korridor Ampére. En lista för varje klass kommer att sättas upp under vecka 12 och tas ned den 31 mars. På var och en av listorna kommer det att finnas platts för 3*5 grupper om 2 studenter dvs maximalt 30 studenter. Överbokning är inte tilllåten utan först till kvarn gäller.

Laborationerna genomförs i grupper om två studenter.

Laborationerna ger 0,5 akademiska poäng och för godkänt krävs att man närvarit vid båda laborationstillfällena, dvs vid både 4 timmars passet och vid 2 timmars passet, samt att man löst minst uppgift 1 och 2 samt en av de övriga uppgifterna.

(Alla nödvändiga filer och program för laborationen finns installerade på IFM:s unix system dvs FEMLAB samt de två fördefinierade geometrierna: plattor1.fl och plattor2.fl.)


Peter Münger