Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Laborationer

Tentamen

Gamla tentamina

TFFY39

Utskriftsvänlig version

Kursen ges under vårterminens läsperiod 2.

Den omfattar 34 timmar föreläsning, 36 timmar räkneövning och 6 timmar laboration i form av numeriska simuleringar av elektromagnetiska fenomen.

Examinationen är i form av en skriftlig tentamen på 4 akademiska poäng och laborationen ger 0,5 poäng.

Kursen ges på svenska.


Peter Münger