Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Tentamen

Tentamen är på 5 timmar och består av 6 problem av teoretisk och praktisk natur. Varje helt korrekt löst problem ger 4 poäng.

Betygsskalan är:

  • betyg 3: 10 - 14 poäng
  • betyg 4: 15 - 19 poäng
  • betyg 5: 20 - 24 poäng

Tillåtna hjälpmedel är:

  • Physics Handbook och/eller Tefyma
  • Miniräknare, rensad på program och annan information

Senast uppdaterad: 2002-08-22 Peter Münger