Kursinformation

Litteratur

Lärare

Föreläsningar

Lektioner

Tentamen

Kursen ges under höstterminens läsperiod 1 dvs under veckorna 36 - 42.

Den omfattar 36 timmar föreläsning och 26 timmar räkneövning.

Examinationen är i form av en skriftlig tentamen på 3 akademiska poäng.

Kursen ges på svenska.


Senast uppdaterad: 2002-08-14 Peter Münger