Mekanik D, TFYY06
för Teknisk biologi

Kursen har bytt examinator från och med hösten 2003.

Ny examinator: Thomas Ederth

Gamla kursinformationen från hösten 2002.


Senast uppdaterad: 2003-08-28 Peter Münger