Elektromagnetism Y, TFFY39 simuleringsövningarna


Senast uppdaterad: 2001-03-05


I kursen ingår 6 timmar obligatoriska datorsimmuleringar med finita-element-metoden. Simmuleringarna utförs med hjälp av det grafiska användargränssnittet pdetool till MATLAB-toolboxen PDE Tools och det specialskrivna MATLAB-programmet emtool.

MATLAB-programmet emtool med hjälp programmen emexport och emmtncb samt indata filen em1.m finns för kopiering, under GNUs generella licensvillkor, nedan i UNIX, PC och MACINTOSH format. Programmen emtool, emexport och emmtncb placeras lämpligen i ett directory (mapp, folder) som ingår i MATLABs sökväg.


MATLAB version: 5.*

UNIX PC MACINTOSH
emtool.m emtool.m emtool.m
emexport.m emexport.m emexport.m
emmtncb.m emmtncb.m emmtncb.m
em1.m em1.m em1.m


MATLAB version: 4.*

UNIX PC MACINTOSH
emtool.m emtool.m emtool.m
emexport.m emexport.m emexport.m
emmtncb.m emmtncb.m emmtncb.m
em1.m em1.m em1.m


En laborations handledning med titeln SIMULERINGAR MED FINITA-ELEMENT-METODEN inom ELEKTROMAGNETISM som innehåller simuleringsuppgifterna, en kortfattad introduktion till finita-element-metoden, en kort introduktion till det grafiska användargränssnittet pdetool och en guide till emtool finns att köpa på Linus & Linnea AB.


Om du har frågor eller kommentarer, skicka e-post till Peter Münger på: <pemun@ifm.liu.se>