Lärare på kursen Elektromagnetism Y, TFFY39


Senast uppdaterad: 2001-03-05


Examinator och föreläsare: Peter Münger


Lektionsassistenter:  Peter Münger Y2f
Anders Hansson Y2a, Y2b
Lars Kroon Y2c, Y2d
Carina Marcus Y2e

Om du har frågor eller kommentarer, skicka e-post till Peter Münger på: <pemun@ifm.liu.se>