TFFY 37 ELEKTRICITETSLÄRA Y, 4,5 poäng
/Electromagnetic Field Theory/
För Y2

Utgår. Ersätts av TFFY 39 Elektromagnetism Y.

Skillnader mellan TFFY 37 och TFFY 39:
Kursen TFFY 37 Elektricitetslära Y, har utökats med 6 timmar datorsimuleringar. I samband med det har kursens poäng ökat från 4,5 till 5, namnet byts till Elektromagnetism Y och kurskoden byts till TFFY 39. Tiden för tentamina har ökats från 4 till 5 timmar både för omtentander på den gamla kursen TFFY 37 och för tentander på den nya kursen TFFY 39. I övrigt har endast små justeringar gjorts.


Senast modifierad: 1996-11-20 klockan 15:49 av Peter Münger <Peter.Munger@ifm.liu.se>