Linköpings universitet

Courses


Kursansvarig:

Följande kurser är initierade och utvecklade av Mikael Syväjärvi:

ETE310 Miljö och Fysik (2008 - ).

ETE266 Halvledare i vår vardag (2005; 2006, 2007, 2008) .

LSFYC3 Miljöfysik, delmoment i lärarutbildning (2009).

Tidigare kursansvarig:

TFYY51 Ingenjörsprojekt för Teknisk Fysik (2006, 2007, 2008).

TFYY98 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi (2005, 2006).

Medverkat i:

NFYD71 Nya material / New Materials.


Responsible for this page: Mikael Syväjärvi
Last updated: 2011-05-03