TFYA55 Mekanik, fördjupningskurs HT2 2017OBS: Denna sida avser kurstillfället som ges HT2 2017! Kursens hemsida för 2016 finns här.

 • Kursansvarig: Magnus Johansson
 • Lab-handledare: Olof Andersson
 • Kursplan från studiehandboken: TFYA55 , (93FY51).
 • Information inför kursstart: Text-fil
 • Föreläsnings-, lektions- och laborationsplanering: Pdf-fil
 • Schema: TimeEdit
 • Tentamenstillfällen: TFYA55 , 93FY51 (STN2).
 • Tentor med lösningar (pdf-filer):
  2008-05-23: Tentamen ; Lösningar ;
  2008-08-11: Tentamen ; Lösningar ;
  2009-01-08: Tentamen ; Lösningar ;
  2009-03-10: Tentamen ; Lösningar ;
  2009-06-09: Tentamen ; Lösningar ;
  2010-03-10: Tentamen ; Lösningar ;
  2010-06-08: Tentamen ; Lösningar ;
  2010-08-21: Tentamen ; Lösningar ;
  2011-03-15: Tentamen ; Lösningar ;
  2011-06-07: Tentamen ; Lösningar ;
  2011-08-20: Tentamen ; Lösningar ;
  2012-03-06: Tentamen ; Lösningar ;
  2012-05-21: Tentamen ; Lösningar ;
  ...
  2013-03-12: Tentamen ; Lösningar ;
  2013-06-03: Tentamen ; Lösningar ;
  2013-08-24: Tentamen ; Lösningar ;
  2014-01-14: Tentamen ; Lösningar (Obs. skrivfel på sista raden i lösningen till 2(b): "-" ska vara "+");
  ...
  2014-04-22: Tentamen ; Lösningar ;
  ...
  2015-01-13: Tentamen ; Lösningar ;
  ...
  2016-01-12: Tentamen ; Lösningar ;

 • Urval av gamla tentauppgifter från kursen Mekanik II (pdf-filer): Uppgifter ; Lösningar (tagna från Arno Plataus gamla kurshemsida för NFYB17)  Last modified .